Geriatriefysiotherapie


De geriatriefysiotherapeut richt zich op de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, MS of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

Bij de revalidatie richt de geriatriefysiotherapeut zich niet alleen op de aandoening, maar staat ook het zolang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in het dagelijks leven centraal. Ook middels preventie richt de geriatriefysiotherapeut zich op het behoud van de zelfstandigheid van de patiënt. Zowel revalidatie als preventie bestaan uit oefentherapie waarbij de fysiotherapeut zich richt op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Daarbij adviseert en begeleidt de geriatriefysiotherapie ook gezinsleden en mantelzorgers. Zij worden bijvoorbeeld geïnformeerd over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de specifieke kennis over het ouder wordende lichaam, waardoor de behandeling van de geriatrische cliënt specifieker is. Op deze manier kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verhoogd worden van de thuiswonende oudere.